ID: 22223

Thành Viên

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả
09/01 14:48 VIETTEL 910054867135780/10007652233757 20,000đ

Thành Công

02/01 19:19 VIETTEL 313677736398225/10008258230560 100,000đ

Thành Công

14/11 13:31 VIETTEL 111012025425768/10007949703944 20,000đ

Thành Công

13/11 07:17 VIETTEL 414384074495400/10008167145176 50,000đ

Thành Công