ID: 22223

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn: 336821

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
09/01 14:48 VIETTEL 910054867135780 10007652233757 20,000đ

Thành Công

02/01 19:19 VIETTEL 313677736398225 10008258230560 100,000đ

Thành Công

14/11 13:31 VIETTEL 111012025425768 10007949703944 20,000đ

Thành Công

13/11 07:17 VIETTEL 414384074495400 10008167145176 50,000đ

Thành Công