VÒNG QUAY LỖI 10k (100% TRÚNG 16999 KIM CƯƠNG)

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
ㅤㅤ*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:26 18/08
kayff20*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:59 18/08
khai-ff*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:43 18/08
kqd555*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:27 18/08
panda-a*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:01 17/08
hoang-y*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:05 17/08
jtstidf*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:00 17/08
ditmema*** Nhận được Kim Cương 09:15 17/08
doremon*** Nhận được 16999 Kim Cương 07:45 17/08
ho-dinh*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:19 16/08
long-na*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:50 16/08
tamnede*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:07 16/08
em-dang*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:40 16/08
duong-d*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:40 16/08
dung12*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:19 16/08
huyqwe*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:16 16/08
duc-tri*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:16 16/08
superid*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:02 16/08
phulata*** Nhận được 16999 Kim Cương 09:18 16/08
habao20*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:13 15/08
con123*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:07 15/08
ujcdhdg*** Nhận được Kim Cương 23:05 15/08
song-a-*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:42 15/08
taicho1*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:21 14/08
napgame*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:19 14/08
phuchoa*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:53 14/08
giang-c*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:38 14/08
yenn-nh*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:38 14/08
1234567*** Nhận được 16999 Kim Cương 07:20 14/08
buiduyt*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:50 14/08
nhat-bi*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 13/08
ut-ngoc*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:07 13/08
dungcha*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:45 13/08
0778655*** Nhận được Kim Cương 16:44 13/08
namvoda*** Nhận được Kim Cương 15:05 13/08
huymmmm*** Nhận được Kim Cương 15:03 13/08
090732*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:40 13/08
dau-bui*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:44 13/08
baopro2*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:44 13/08
giangcu*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:37 13/08
ngovann*** Nhận được 16999 Kim Cương 08:53 13/08
henrybu*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:39 13/08
0368132*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:16 12/08
tatavn*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:07 12/08
fjvjcjh*** Nhận được Kim Cương 14:35 12/08
quan-hu*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:15 12/08
ktm466*** Nhận được 16999 Kim Cương 09:06 12/08
nangdin*** Nhận được 16999 Kim Cương 09:02 12/08
cuongdz*** Nhận được 16999 Kim Cương 08:14 12/08
hello-k*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:33 11/08