VÒNG QUAY LÌ XÌ TẾT 20K (100% TRÚNG 25000 KIM CƯƠNG)

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
linhbay*** Nhận được 25000 Kim Cương 21:24 18/08
hungbts*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:16 17/08
phamthi*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:35 17/08
ly-nhat*** Nhận được Kim Cương 03:09 17/08
2881653*** Nhận được 25000 Kim Cương 22:12 16/08
vu-anh-*** Nhận được 25000 Kim Cương 14:34 16/08
truongg*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:13 15/08
ggggggg*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:17 15/08
tuandep*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:49 14/08
gtu6031*** Nhận được 25000 Kim Cương 07:20 14/08
nhat*** Nhận được 25000 Kim Cương 05:50 14/08
sung-pa*** Nhận được 25000 Kim Cương 07:49 13/08
phuoong*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:26 13/08
lekhoad*** Nhận được 25000 Kim Cương 13:03 12/08
hjhgg4*** Nhận được 25000 Kim Cương 11:45 12/08
golgol*** Nhận được 25000 Kim Cương 14:48 11/08
thum99*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:41 10/08
hoangys*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:15 10/08
hvwusb*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:10 10/08
duong-b*** Nhận được 25000 Kim Cương 10:45 10/08
duy2003*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:51 09/08
ethiuna*** Nhận được 25000 Kim Cương 05:21 09/08
suunhik*** Nhận được 25000 Kim Cương 03:54 09/08
denkt12*** Nhận được 25000 Kim Cương 21:20 08/08
thaitan*** Nhận được 25000 Kim Cương 05:20 08/08
trong-l*** Nhận được Kim Cương 17:14 07/08
htvuk2*** Nhận được Kim Cương 14:40 07/08
hev_yuk*** Nhận được 25000 Kim Cương 10:31 07/08
linhava*** Nhận được 25000 Kim Cương 08:30 07/08
hieu123*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:40 06/08
dulonem*** Nhận được 25000 Kim Cương 03:34 06/08
duy4421*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:06 06/08
ere4255*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:29 05/08
1000474*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:20 05/08
nin2919*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:56 04/08
tranquo*** Nhận được 25000 Kim Cương 14:27 03/08
0936745*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:15 03/08
phuc-ha*** Nhận được Kim Cương 00:14 03/08
baodz12*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:57 02/08
quoc*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:35 01/08
thuanbn*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:33 01/08
thuytie*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:31 01/08
0347874*** Nhận được 25000 Kim Cương 03:52 01/08
minhvup*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:28 31/07
le-duc-*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:28 31/07
an123an*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:06 31/07
upmwkai*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:00 31/07
van-kie*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:33 30/07
tffxexe*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:33 30/07
thachdu*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:33 30/07